Close
צור קשר

מערכת כיבוי אש אוטומטיות


מערכות כיבוי אש אוטומטית מופעלת לבד, ברגע זיהוי השריפה ודואגת לכיבוי השריפה בזמן

מערכות אלו מותקנות בדרך כלל כיחידות אמצעיות בלוחות חשמל מטבחי בישול ובמקומות מועדים לאש